STADSBIBLIOTHEEK  DEN BOSCH

ZALEN EN HORECA ONDER MIDDELEEUWSE KAPCONSTRUCTIES
      IN OPDRACHT VAN: STICHTING 'DE BIEB'
Zaal 3

HET GEBOUW EN DE OPGAVE

De oudste vleugel van het complex dat heden de stadsbibliotheek herbergt, was in de 14e eeuw een 'geefhuis', waar minderbedeelden geholpen werden aan eerste levensbehoeften. Welliswaar heeft het gebouw vele functiewijzigingen ondergaan, alsmede een restauratie in de tweede helft van de 20e eeuw, maar de fundamenten, gevels, en de dakconstructies zijn nog altijd origineel en in goede staat.
Ons werd gevraagd drie bijeenkomstruimtes, een 'koffiekamer', een pantry, een sanitaire groep en een entree in de bestaande zolderruimtes te ontwerpen.

ONZE AANPAK

De verbouwing en inrichting van de beoogde ruimtes waren er vooral op gericht alles na te laten dat de aandacht van de unieke kapconstructies zou kunnen afleiden. Alle overbodige elementen die in de afgelopen decennia waren toegevoegd zijn verwijderd. Alleen de meest noodzakelijke wanden en lambrizeringen zijn geplaatst om aan het programma van eisen te kunnen voldoen. Voorzover er sprake was van toe te voegen kleuren is gekozen uit een gamma van grijzen. Tafels, stoelen en verlichtingsarmaturen die al onderdeel waren van de inventaris zijn hergebruikt.

Meer informatie op de site :   De Bovenkamer.


Pantry


Zaal 2