Biowinkel Hedel

Stadsbibliotheek Den Bosch
Het bureau is in 1981 opgericht als collectief.
Bewonersparticipatie was onze specialiteit.

     Piet Bierman   architect avb
     en
ir   Wouter Klinkenbijl architect

Wij hebben het bureau in 1992 als maatschap voortgezet.
Ons inlevingsvermogen in de behoeften van betrokkenen is nog steeds hetzelfde, maar het werkterrein is sterk verbreed.

Ruimtelijke kwaliteit staat voorop
Beleving van architectuur is beleving van ruimte.
Goede architectuur is het resultaat van weloverwogen bepaling van ruimtelijke maten en plaatsen op iedere waarneembare schaal.
Goede constructies, materialen, kleuren en ornamenten ondersteunen de beoogde ruimtebeleving.
In goede ruimtes ervaart men samenhang van architectonische elementen, met elkaar en met de omgeving.

Zonder ervaring is de kwaliteit van een ruimtelijk ontwerp, dat afwijkt van het alledaagse, moeilijk te beoordelen.
Moderne visualisatietechnieken zijn behulpzaam maar leveren vaak gebrekkige en soms ook valse voorstellingen op.
Men moet zich kunnen inleven in niet bestaande of onvoltooide ruimtes, in al hun aspecten, in hun complexiteit en vooral in hun maat: ruimtes binnen, ruimtes buiten (stedelijk, landschappelijk) en daar waar ruimtes in elkaar overgaan.
Dat vermogen en een daarop gebaseerd advies is wat van een architect verwacht mag worden.

Onze expertise
Wij brengen een ruimtelijke visie in.
Wij ontwikkelen een concept en maken dat inzichtelijk.
In frequent en voortdurend overleg met opdrachtgevers en gebruikers wordt het concept zo vaak als nodig aangepast.
Wij zorgen voor uitwerking tot een uitvoerbaar plan.
Uiteraard beschikken wij over professionele kennis van de bouwpraktijk en regelgeving, van duurzame materialen en technieken.
Wij bereiden de bouw voor tot in het kleinste detail en begeleiden deze tot en met de voltooiÔng.

Onze klanten
Wij werken voor gemeentes, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, ondernemers en particulieren. Zowel 'grote' als 'kleine' opdrachtgevers zijn van harte welkom. We nemen ruim de tijd voor oriŽnterende gesprekken, vrijblijvend en kosteloos.