OOSTGEVEL (STRAATZIJDE)

HET ZONNELICHT
(RIJNSTRAAT / 's-HERTOGENBOSCH)

UITBREIDING KINDERDAGVERBLIJF / KLEUTERSCHOOL

OPDRACHTGEVER: STICHTING HET ZONNELICHT / 's-HERTOGENBOSCH
AANNEMER: VAN DE BIGGELAAR / HEDEL

GEVELSBINNENTUINBERGINGACHTERGEVELSXXXX